Kurdistan självständigt?

Besvarad av Tommy Jansson
Fråga: 
Kommer kurdistan bli självständigt?
Svar: 

Hej

Din fråga har inget självklart svar. Det du kan göra är att börja läsa om situationen för kurder och Kurdistan. En bra första ingång är Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Kurdistan. Där får du en snabb översikt. Sedan kan du besöka ditt lokala bibliotek och läsa t ex någon av de här böckerna:

  • Emanuelsson, Ann-Catrin "Drömmen om Kurdistan" 
  • Karlsson, Ingmar "Kurdistan : landet som icke är" 
  • Kristiansen, Georg "Från folkmord till självstyre : kurdernas långa väg till frihet"

Vill du sedan fördjupa dig kan söka på Kurdistan i libris, där letar du efter böcker som finns på bl a universitetsbiblioteken, http://libris.kb.se/. Ditt folkbibliotek kan hjälpa dig beställa material från libris. Använder du ett högskole- eller universitetsbibliotek kan de hjälpa dig vidare.

En bra databas för att söka efter situationen för kurder i världen är http://lifos.migrationsverket.se/ Där kan du söka på t ex kurder eller Kurdistan och hitta material från fler olika källor. Det ger dig inte svar på frågan om Kurdistan kommer bli självständigt, men du får en bild av situationen för kurderna i världen.

 

9 maj 2015 - 17:28