Konsekvenser av befolkningsfördelning?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Konsekvenser av befolkningsfördlning?
Svar: 

En ganska omfattande fråga, men följande länkar ger en del olika infallsvinklar på frågan:

Befolkningsfördelning och vad får oss att bo där vi gör?
http://www.so-rummet.se/content/befolkningsfordelning-och-vad-far-oss-att-bo-dar-vi-gor
Befolkningsfördelning
http://www.capensis.se/GeoGrund/Geografi%207-9%20Kapitlet%20befolkning.pdf
Fattigdom och överbefolkning
http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/fattigdom-och-overbefolkning

30 november 2016 - 18:27