Köpa kläder som är tillverkade i Sverige och hållbara?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Var kan man köpa kläder som är tillverkat i Sverige och är hållbara ???
Svar: 

Hållbarhet är inte något enkelt entydigt begrepp och det finns inte någon gemensam definition av vad hållbart mode egentligen innebär. Det handlar bl.a. om att producera kläder på ett miljömässigt och socioekonomiskt hållbart sätt, men kraven som ställs kan vara på olika nivåer. 

Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval säkerställer att kläder och textilier tillverkas på ett schysst sätt och att miljökrav har ställt hela vägen från råvaran till färdigt plagg:
http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/textil

Mer om kläder och hållbarhet kan du läsa i följande texter:
Så gör du ett grönare klädval
http://www.testfakta.se/guider-och-artiklar/konsument/s%C3%A5-g%C3%B6r-du-ett-gr%C3%B6nare-kl%C3%A4dval
Svensk hållbarhet håller inte
http://www.svd.se/svensk-hallbarhet-haller-inte
Hållbara kläder har fått ett uppsving
http://www.svt.se/gokvall/hallbara-klader-har-fatt-ett-uppsving

Exempel på tillverkare av hållbara kläder, både svenska och andra, finns på följande webbplatser:

Klimatsmart: Kläder
http://www.klimatsmart.se/klader/
Så gröna är de svenska klädkedjorna
http://www.metro.se/nyheter/sa-grona-ar-de-svenska-kladkedjorna/EVHncy!9v4rE285adl2/

24 mars 2016 - 13:27