Kort om andra världskriget

Besvarad av Pia Junvald
Fråga: 
Kort om andra världskriget
Svar: 

Andra världskriget pågick åren 1939 till 1945 mellan på den ena sidan axelmakterna Tyskland, Italien, Japan (och deras bundsförvanter) och på den andra sidan de allierade Storbritannien, Frankrike, USA och Sovjetunionen (och deras bundsförvanter). Orsaker till kriget som brukar lyftas fram är framför allt tre: fredskonsekvenserna efter första världskriget, nazismens och fascismens aggressiva karaktär samt det internationella säkerhetssystemets brister. Om du vill läsa en bra sammanställning av krigets händelseförlopp och bakomliggande faktorer finns en sammanfattande artikel på Nationalencyklopedins databas www.ne.se, länk till artikeln har du här:
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/andra-världskriget
De flesta bibliotek har ett abonnemang på databasen, besök ditt lokala bibliotek så får du gratis tillgång till dess artiklar.

Du kan även läsa en sammanfattning av andra världskriget på Wikipedia, länk till artikel har du här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andra_v%C3%A4rldskriget

 

15 augusti 2015 - 21:26

Kategorier