Kosovos självständighet från Serbien

Besvarad av Annica Lindberg
Fråga: 
Hur förlorade serberna sitt Kosovo?
Svar: 

Som så ofta när det gäller den här typen av frågor måste man gå tillbaka i historien. Kosovo har sedan omkring tusen år tillbaka varit ett kulturellt och administrativt centrum, och har likt Serbien legat under flera olika herravälden under århundradena. Men om vi avgränsar oss något och ser till 1900-talet så inleddes det med att Kosovo låg under Osmanska riket. Under Balkankrigen 1912 intogs Kosovo av Serbien och i samband med freden 1913 avträdde Osmanska riket en del av regionen. Efter första världskriget uppgick Kosovo i det nybildade Jugoslavien; i samband med andra världskriget uppgick regionen i Albanien under italiensk kontroll, och strax därefter under Nazityskland. 1944 återtogs regionen av Jugoslavien. Från 1974 och fram till 1989 var Kosovo en autonom provins (dvs en typ av självstyre, utan egen suveränitet men med rätt att bestämma över vissa inre angelägenheter) i delrepubliken Serbien i Jugoslavien. 1989 avskaffade Serbiens dåvarande president, Slobodan Milošević, Kosovos självstyre, vilket avsevärt försämrade kosovoalbanernas situation. Miloševićs avlägsnande av Kosovos autonomi ledde till att protester och våldsamheter och 1998 bröt en öppen väpnad konflikt ut mellan Kosovos två gerillor och Serbiens armé. Över 10 000 människor omkom i kriget och över miljonen var tvungna att fly. I juni 1999 tog kriget slut då NATO tvingade de serbiska styrkorna lämna Kosovo. 2006 började den kosovoalbanska ledningen och Serbien förhandla om Kosovos slutliga status, under FN:s medling. Kosovo ville ha fullständig självständighet medan Serbien bara kunde gå med på att ge dem en långt gången autonomi. 2008, då läget fortfarande var låst tillkännagav det kosovanska parlamentet att de ensidigt tänkte förklara Kosovo självständigt. Serbiens regering anmälde självständighetsdeklarationen till Internationella domstolen i Haag, som 2010 kom med beslutet att självständighetsdeklarationen stämde överens med internationell rätt. Serbiens regering meddelade att de aldrig kommer att erkänna Kosovos självständighet, men att de kommer fortsätta bekämpa den med fredliga medel. Situationen är fortsatt ansträngd i regionen.

Fråga på ditt bibliotek om de har tillgång till Landguiden, som är en databas som uppdateras löpande. Där kan du läsa mer.
Annars kan du läsa mer på Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo.

17 januari 2017 - 16:00