Kväveoxid och trafik

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
Vem/vad/vilka berörs av att det släpps ut kväveoxid från motortrafik?, varför är det ett problem om inget görs?, och hur kan man lösa det?
Svar: 

På Trafikverkets hemsida kan du läsa en hel del om vägtrafikens utsläpp även specifikt om kväveoxid.

http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Mi...

Även Naturvårdsverket har en del fakta på sin hemsida.

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororen...

22 februari 2017 - 11:35