Kväveoxidutsläpp

Besvarad av Ann Holmats
Fråga: 
Varför är kväveoxiden från trafiken ett problem och hur kan man lösa problemet med kväveoxidutsläpp från trafiken?
Svar: 

Kväveoxider ger tillsammans med andra organiska föreningar upphov till bildande av marknära ozon. Nedfall av kväveoxider leder även till övergödning och försurning i naturen. Kväveoxider är dessutom giftiga och skadliga för hälsan. Hos Naturvårdsverket kan du läsa mer. För att lösa problemet med kväveoxider från trafiken krävs det att utsläppen från trafiken minskar. Detta kan bland annat göras genom förbättrad teknik och smartare samhällsplanering som minskar på transporter. Även detta kan du läsa om hos Naturvårdsverket.

28 februari 2017 - 15:47