Likheter och skillnader på DNA

Besvarad av Eleni Schmidt
Fråga: 
Likheter och skillnader på DNA-Molekyl, kromosom och gen?
Svar: 

Hej!
 

DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av. DNA är den engelska förkortningen för det som på svenska heter deoxiribonukleinsyra.

DNA är en jättelång trådlik molekyl. Molekylen är uppbyggd som en tvinnad (vriden) repstege. DNAs uppbyggnad upptäcktes på 1950- talet av forskarna Francis Crick, James Watson, Maurice Wilkins och Rosalind Franklin. DNA är formad som en spiralvriden stege. DNA finns i nästan alla levande celler.  (Ett undantag är röda blodkroppar hos människor och andra däggdjur.)

 I cellen ligger DNA uppdelat i kromosomer. Kromosomerna innehåller arvsmassa, alltså gener. Varje gen består av ett stycke av den långa DNA-molekyl som kromosomen är uppbyggd av. Generna sitter på bestämda lägen efter varandra på DNA-molekylen.

Vi människor har 46 kromosomer i varje cell, med undantag av äggceller och spermier. Varje kromosom består av en DNA-molekyl som är i genomsnitt 7 centimeter lång. Totalt finns alltså över 3 meter DNA i varje människocell. Men DNA-molekylerna är så tunna och så hårt ihoprullade att de får plats i cellens mikroskopiska kärna. 

Hoppas det här hjälper!

Källa ne.se
 

 

 
 
 

 

 

 
 

16 oktober 2013 - 16:17

Kategorier