Människans revir i Sverige?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
människans revir i sverige
Svar: 

Människans revir kan förstås på flera olika plan – individens revir, gruppens revir osv – och eftersom jag inte är riktigt säker på hur jag ska tolka din fråga, så får du förslag på texter, där du kan läsa lite mer om människor och revir:

Tillträde förbjudet: Vi har revir precis som andra djur
http://www.dn.se/arkiv/nyheter/tilltrade-forbjudet-vi-har-revir-precis-som-andra-djur-intrang/
Revirtänkande skapar ofta murar
http://www.dn.se/ekonomi/revirtankande-skapar-ofta-murar/
Vad kan hända om vi går över gränsen in i den intima zonen?
http://www.retorikpedagogen.se/blogg/2013/5/24/vad-kan-handa-om-vi-gar-over-gransen-in-i-den-intima-zonen.html

Boktips:
Revir och ledarskap : en bok om organisatoriska revir / Bo Ahrenfelt, Malmö 2007
 

13 mars 2017 - 13:16