Måste troende anse att varje ord i skriften är sant?

Besvarad av Anna Dunér
Fråga: 
Om man vill vara troende- måste man då tro att varje ord i den heliga skriften är absolut sant och ska tolkas bokstavligt?
Svar: 

Som ofta när det har med trosfrågor att göra kan du få olika svar beroende på vem du frågar. De allra flesta skulle dock hävda att man inte vare sig måste eller bör tro på allt bokstavligt. Bibeln består av många olika sorters böcker. Somliga är menade som uppteckning av verkligheten. Andra är mer mytologiska eller poetiska. Åter andra delar är ordspråk eller liknelser. Det är en utbredd uppfattning att allt inte kan läsas på samma sätt. Böckerna har dessutom kommit till under olika tider och man kan hitta motsägelser inom Bibeln, vilket i sig gör det omöjligt att tro på allt bokstavligt.

Om du slår upp "Fundamentalism" i Wikipedia kan du se att det bland annat betyder "bokstavstrogen" och fundamentalister är det inte så många som vill vara.

http://blogg.svenskakyrkan.se/domprostmats/2013/09/15/vad-ska-man-tro-pa-om-bla-under/ skriver domprost Mats Hermansson i Svenska kyrkan att, när han får frågan om man måste tro på allt som står i Bibeln, så svarar han att nej, "Det går bra att vara kristen ändå. Tron är ett växande, ett mognande. Man kan inte få en bok i handen med ordern – Gå hem och läs och tro sedan."

Och så här skriver en katolsk präst på http://fragaprasten.katoliknu.se/: "Givetvis är Bibeln Guds ord, men skriven av mänskliga författare. De använde bilder som vi inte förstår omedelbart. De måste tolkas för att förstås."

Slutligen ett citat från en frikyrka, Equmeniakyrkan, som också svarar på samma fråga: "Det snabba svaret är: vi tror inte på Bibeln – vi tror på Gud. Men det som frågan kanske egentligen vill komma åt kräver en något längre förklaring." Vill du läsa den längre förklaringen så titta in på http://www.kanalkyrkan.se/fordom-4-maste-man-tro-pa-allt-som-star-i-bibeln/

12 december 2015 - 18:23

Kategorier