Matspjälkning vs förruttnelse

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej, Min kompis påstår att mat ruttnar i magen. Stämmer det?
Svar: 

Nej det stämmer inte att mat ruttnar i tarmen, åtminstone inte under normala, friska förhållanden. Matsmältning eller "matspjälkning är när mat och dryck sönderdelas i kroppen till ämnen som cellerna kan använda för att leva och växa". Nationalencyklopedin, matspjälkning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/matspjälkning (hämtad 2017-01-23). Medan förruttnelse är en "mikrobiell nedbrytning av proteinhaltigt biologiskt material under begränsat lufttillträde, varvid det bildas illaluktande föreningar, såsom merkaptaner, svavelväte och aminer". Nationalencyklopedin, förruttnelse. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förruttnelse (hämtad 2017-01-23)

Det främsta skälet till att mat inte ruttnar är magsaften som innehåller saltsyra och är mycket sur; dess pH är cirka 1–3, när maten lämnar magsäcken är den tunn som välling. Nationalencyklopedin, magsaft. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/magsaft (hämtad 2017-01-23)

DU kan även läsa om ämnesomsättning på NE:
Nationalencyklopedin, ämnesomsättning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/ämnesomsättning (hämtad 2017-01-23)

Du kan även kontakta Livsmedelsverket https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/kontakt/

21 januari 2017 - 17:17