När blir kurdistan blir självständigt?

Besvarad av Olle Bäckström
Fråga: 
när kurdistan blir självständig?
Svar: 

Det är svårt att svara på om och när Kurdistan blir självständigt. Det är många faktorer som spelar in, bl.a. skriver Nationalencyklopedin att "Kurdistan har aldrig blivit erkänt som självständig stat, vilket har bidragit till att områdets avgränsning är en kontroversiell fråga."  Landguiden.se skriver upp att Kurderna sedan 1992 har kontroll och självstyre över ett område som de kallar det irakiska Kurdistan.  De skriver också  att för att Kurdistan ska kunna bli självständigt måste de kunna etablera egen oljeutvinning så att de kan få in pengar.  Det står också endel om Kurdistan i Wikipedia  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kurdistan. I en artikel i Svenska Dagbladet skriver Ingvar Arpi om Kurdistan och de problem som finns för att Kurdistan ska kunna bli självständigt  http://www.svd.se/tiden-inne-for-ett-fritt-kurdistan . Mycket är osäkert och därför går det inte att säga om eller när Kurdistan kan bli självständigt.

14 december 2015 - 1:51