När började människan dricka mjölk?

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
När fick människan för sig att börja dricka kalvarnas mat dvs komjölk?
Svar: 

Det är en mutation som gör att människor kan dricka mjölk från andra djur. Troligen har mutationen spridits eftersom den givit en fördel för dem som i tider av svält kunnat tillgodogöra sig mjölk från kor och getter. Det är en sen mutation, runt fem-sex tusen år gammal. Att dricka mjölk har däremot aldrig varit vanligt eftersom mjölken har ett större värde som smör eller ost eller annan fermenterad produkt med lång hållbarhet. 
Läs mer här om mutationen: http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/nytt-svar-pa-mjolkgatan
Läs mer om mjölkdrickande här: http://fof.se/tidning/2006/3/den-svenska-mjolkpropagandan

17 februari 2017 - 15:48