Nationellt och kommunalt styre

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
Vem/vilka fattar beslut på nationell och kommunal nivå och hur går det till?
3 februari 2016 - 21:30