Undersökning om folkbibliotek

Besvarad av Per Andersson
Fråga: 
Nyaste undersökningen som gjorts i Sverige ang biblioteksanvändning (folkbibliotek) och bibliotekens framtid
Svar: 

På kandidat- och magisternivå är den nyaste undersökningen av biblioteksanvändning jag kan finna "Bokbussens roll för sina användare, Studie i en mindre kommun i Sverige" av Therese Hansson, skriven på Borås högskolan. Vad gäller folkbibliotekens framtid är ämnet förmodligen för stort för att behandlas på denna nivå, men den senaste uppsats jag kan hitta som behandlar en aspekt av det är "Elib och folkbibliotek - En studie av de åsikter och argument som yttrats om e-böckernas distribution och framtid på folkbiblioteken" av Linda Nilsson och Louise Persson. Även den är skriven på Borås högskola.

På högre nivå bedrivs för närvarande ett forskningsprojekt i Borås som behandlar folkbiblioteken och dess framtid: "Folkbiblioteken - förr, nu och i framtiden: politik, profession och praxis" http://www.hb.se/wps/portal/forskning/projekt/folkbiblioteken-forr-nu-oc...

Projektet är inte avslutat ännu, men vad jag kan förstå är det den senaste större studie av det du efterfrågar.

27 september 2011 - 10:30