Bötesbelopp när bilens belysning inte fungerar

Besvarad av Karin Westberg
Fråga: 
Om en baklampa eller en framlampa på en bil inte fungerar - vad är bötesbeloppet? Tack på förhand!
Svar: 

På Åklagarmyndighetens webbplats (www.aklagare.se) finns en förteckning över hur stor boten blir vid olika brister i fordonets utrustning. Under punkt 20 och 21 hittar du de uppgifter du söker:
http://www.aklagare.se/PageFiles/3475/Bilaga%202%20SFS%202012%20672%20HE...

En bot med asterisk (*) vid beloppet ska fördubblas om fordonet används för färd under mörker, i gryning eller skymning eller under särskilt svåra väderleksförhållanden.

12 januari 2013 - 7:38