Anonymitet vid förtidsröstning

Besvarad av Lennart Kihlberg
Fråga: 
Om man röstar i förskott så går det bra att senare, på valdagen, ändra sig. Hur kan de veta vilken röstsedel de ska ta bort från förr? Röstsedlarna är väl anonyma? Betyder det att de kan se vad varje röstberättigad har röstat? Tack på förhand!
Svar: 

Hej!

När du förtidsröstar, läggs ditt röstkort samt röstsedeln i ett förslutet kuvert. Inuti det kuvertet är även röstsedeln försluten inuti ett annat kuvert. Därefter stoppas det stora kuvertet ner i en speciell valurna. Jag antar att i ett land med stor korruption, skulle detta kunna missbrukas. Sverige har dock ett av de stabilaste valsystemen i världen. Det finns ganska strikta regler för de som arbetar med röstmottagning vid förtidsröstning. Här kan du sen en instruktionsfilm om vad som gäller för de som arbetar med detta:
http://utb.val.se/index.php?video_id=kap_1-7_rkl_final.mp4&video_thumb=f...

Om du har följt en valvaka på TV, har du säkert märkt att poströsterna kan vara en osäkerhetsfaktor i anslutning till det slutliga valresultatet. Det beror på att de alltid räknas sist. På så sätt kan också valförrättarna veta att just din poströst inte ska räknas eftersom de ser att ditt namn är förkryssat i vallängden (alltså om du ångrat dig). I ett sådant fall slängs kuvertet som innehåller din förtidsröst och röstkort.

Du kan läsa mer om förtidsröstning och ångerröstning här:

http://www.val.se/val_rkl_2014/rosta_har/angerrosta/index.html
 

http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/rostning/fortidsrosta/index.html

Vänliga hälsningar,

10 september 2014 - 8:42