Aktuella händelser under en viss tidsperiod

Besvarad av Agneta Hedlund
Fråga: 
Om man vill veta de mest aktuella händelserna under en viss tidsperiod, tex september tom november 2008, finns det då någon form av tidsaxel där de viktigaste händelserna är angivna i kronologisk ordning?
Svar: 

En bra webbsida är "On this day" som är en sökbar webbplats ägnad de viktigaste och/eller mest uppmärksammade händelserna under perioden 1950-2005 samt under krigsåren 1939-45. Innehållet är hämtat från BBC News och innehåller ofta bakgrundsinformation samt ljud- eller videofiler. Man kan söka händelser för en viss dag, under ett visst år eller inom en viss kategori.
Upphovsman: BBC Länk: http://news.bbc.co.uk/onthisday/default.stm
En annan webbsida är "Hyper History Online" som är en kombinerad översikt och uppslagsbok över världshistorien under de senaste 3000 åren. Webbplatsen bygger på samtidighetsprincipen, dvs man kan med hjälp av tidslinjer och olika färger se vad som hänt på olika håll i världen vid samma tidpunkt och vilka personer som gjort betydande insatser inom vetenskap, kultur, religion och politik. Den grafiska framställningen kompletteras med utförliga textavsnitt, biografiska notiser samt kartor, bilder och länkar. Man kan söka sig fram tematiskt eller kronologiskt alternativt börja i det alfabetiska personregister som återfinns under rubriken Index nere i vänstra hörnet. Hemsida: http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html
Den amerikanska webbsidan "This day in history" är en reklamtung söktjänst där man kan se vilka historiska händelser som inträffat ett visst datum. Man söker fram önskat datum via kalendern och får sedan fram korta texter om allmänna historiska händelser eller, om man så vill, vad som hänt inom specialområden som bilteknik, brottslighet, litteratur, underhållning eller liknande
Hemsida: http://www.history.com/this-day-in-history
En svensk site är Världens historia med tidslinje och sökbart artikelarkiv med över 6000 artiklar ur tidskriften Världens historia från år 2005 och framåt. Många av artiklarna ligger fritt tillgängliga på webbplatsen, men den som vill ha tillgång till alla artiklar måste registrera sig som användare (gratis).Upphovsman: Bonnier Publications Hemsida: http://varldenshistoria.se
I historieböckerna i ditt bibliotek hittar du ofta tidsaxlar både över världshistorien eller den svenska historien. Du hittar även olika former av tidsaxlar på Wikipedias hemsidor.
Hälsningar
Agneta Hedlund
Härnösands bibliotek

11 maj 2012 - 20:18

Kategorier