Ord som anger enheter?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Ord som anger enheter (ensam, hop, flock, skock, klunga, gäng osv), hur förhåller de sig till varandra och varför talar man om en skock får, men inte om en skock hundar. Finns det något filosofiskt resonemang bakom?
Svar: 

Både Svensk handordbok och Synonymordboken behandlar flera av orden som synonymer, se http://www.synonymer.se/?query=skock&SOK=s%C3%B6k. Och även om de använts lite olika under olika tider och i olika sammanhang, så har flera av dem ganska likartad betydelse enligt SAOB:

Skock avser ” ett obestämt antal människor l. djur (i sht fåglar o. däggdjur) som uppträda tillsammans i l. uppfattas ss. en oordnad grupp l. samling, hop, flock, svärm, skara; i fråga om människor ofta med mer l. mindre nedsättande bibet. ” och av exemplen framgår att man utöver får kan tala om en skock vargar, en skock rådjur, en skock renar osv”

Flock avser ”ett obestämt antal av personer l. vissa djur (numera företrädesvis däggdjur o. fåglar), stundom av ting, vilka förekomma l. påträffas tillsammans l. uppträda l. uppfattas ss. en (samlad) helhet; särsk. om personer som gm överensstämmelse i levnadsvillkor l. åsikter l. strävanden l. dyl. framträda ss. en enhet”

Hop avser ”ett antal föremål l. varelser som gm att befinna sig tillsammans l. gm att på ett l. annat sätt vara förbundna med varandra bilda en enhet; samling; skara; flock; grupp; ofta om tätt skockad mängd av människor l. djur; äv. övergående i bet.: mångfald, mängd, antal”

Klunga avser ” mer l. mindre tätt sammanträngd, oordnad) samling av enskilda (i allm. i förh. till varandra fritt uppträdande) föremål l. individer; flock, hop; skara, grupp; stundom övergående i bet.: (litet) antal, mängd; i sht förr äv. om hopgyttrad massa l. hög av livlösa föremål; äv. i mer l. mindre bildl. anv., i fråga om hopvis uppträdande företeelser o. d”

Jag har inte lyckats finna något som tyder på att det skulle finnas några bakomliggande filosofiska förklaringar, men det kan vara en god idé att konsultera experterna på Språkrådet. Kontaktuppgifter finns här: http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning.html

16 mars 2017 - 18:32

Kategorier