Orsaker till befolkningsfördelning

Besvarad av Kristofer Lecander
Fråga: 
orsaker till befolkningsfördelningen i världen.
Svar: 

Hej,

Ett komplext ämne, detta! Att människor bor där de bor beror nog i mångt och mycket att det är enklast att försörja sig på dessa ställen. Men det kan också röra sig om politik, konflikter, naturtillgångar, handel, klimatet och dess förändringar m.m.

På den utmärkta informationsresursen SO-rummet kan du t.ex. se på inspelade föreläsningar om just befolkningsfördelning och dylikt. Som t.ex. SO-lärarna David Geisners och Mikael Larssons videor som förklarar de många faktorer som spelar in i i sammanhanget.

24 november 2016 - 9:37

Kategorier