Realismen

Besvarad av Helena Löfving
Fråga: 
hur påverkades realismen av tiden som den uppstod i och ad var kännetecknen för ismen?
Svar: 

Hej!
Detta verkar vara en skolfråga. Kanske har ni böcker och databaser i ditt skolbibliotek som du kan använda.
På biblioteken finns ofta tillgång till databaser som t ex Alex som är en litteratur och författardatabas, du kan också använda dig
av Nationalencyclopedin som också brukar finna på biblioteket, som databas eller i fysisk form.

En bra och översiktlig bok (häfte) är Realismen av Urban Folkebrant
eller Realismen av Leif Eriksson, Christer Lundfall, de hittar du säkert på
biblioteket.

Det finns också mycket information på nätet t ex här

Lycka till

21 mars 2017 - 9:07