Runda linser och fyrkantiga bilder

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Varför är en kameralins rund om bilden är fyrkantig?
Svar: 

Redan under antik tid kunde man genom att låta ljuset komma igenom ett litet hål i ett helt mörkt rum få en upp och nervänd bild projicerad. När man sedan på 1600-talet slipade och placerade en rund bikonvex lins (ett helrunt glas som buktar ut likadant på båda sidorna - en positiv lins), i hålet förstärktes bilder och blev skarpare, även om avvikelser från förlagan (det den avbildade) blev allt större ju längre ut mot kanten man kom. (Se om Camera Obscura på engelska wikipedia) Alla sådana bilder var runda. I svaret på en fråga i Lunds frågelåda hur ljusstrålarna går och bryts likformigt och var strålarna sedan skapar den upp och nervända bilden finns åskådliggjort längst ner på denna länkade sida. Således har det från början slipats runda glas för användning i teleskop, kikare och mikroskop och in i modern tid kameror för att det är enklast att forma dem så. Vill du veta mer om stråloptik genom olika sorters formade linser läs gärna powerpoint-presentationen från Malmö högskola Lunds frågelåda hänvisar till i det svar jag länkat från dem härovan.
Så varför fyrkantiga bilder? Svaret på den frågan kan anas i att kameror som byggts har nästan alla varit kvadratiska eller rektangulära. Gör man en bildsökning (exempelvis i Google bilder) på genomskärningar av kamerors inre, upptäcker man, förutom att de kan vara riktigt komplicerade med ett antal linser och speglar, att en spegel, eller ingången till att en bild ska fastna på ett negativ är fyrkantiga / rektangulära. Den ljuskänsliga filmen dras fram och nästa rektangulära bild kan läggas på ett oexponerat område. Den runda bilden beskärs i kameran. Detta är gjort av mestadels praktiska skäl - och att inte förglömma - att man alltid gjort så sedan fotografiets barndom. När filmen framkallades och hur den än sedan projicerades genom runda linser (på fotopapper, via diabildsprojektor och så vidare) så kunde de bara projiceras som sin förlaga, det vill säga rektangulärt. När nu de digitala kamerorna med fotosensor kommit är de bara en fortsättning av den traditionen.

24 februari 2017 - 10:27