Ska varje skola ha bibliotek?

Besvarad av Thomas Drugg
Fråga: 
Ska varje skola ha ett bibliotek, enligt lagen?
Svar: 

Enligt skollagen och bibliotekslagen ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen gäller både offentliga och fristående skolor.

Skolverket har en sammanfattande sida om lagar som reglerar skolbiblioteken:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/skolbibliot...
På den sidan finns bl a direktlänkar till lagtexterna.

Faktabladet "Mer om skolbibliotek" är också utgivet av Skolverket:
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.172928!/Skolbibliotek20150623.pdf
Här beskrivs också vad som menas med att "ha tillgång till" ett skolbibliotek.

Med vänliga hälsningar
Thomas Drugg, Östersunds bibliotek

 

 

15 november 2016 - 17:17

Kategorier