Skillnad mellan en Sociopat och Psykopat?

Besvarad av Stefan Grip
Fråga: 
Vad är det för skillnad på en sociopat och en psykopat?
Svar: 

Hej!
Det är inte lätt av svara på din fråga. Enligt Wikipedia-artikel om Sociopati anses uttrycket vara kontroversiellt och ovetenskapligt. Det rekommenderas att man alltid använder benämningen Psykopati. (Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sociopati) På Wikipedias artikel om Psykopati står detta: "Personer som är benägna att betona sociala faktorer till uppkomsten av avvikelser har som regel förklarat psykopatin med dålig social och känslomässig uppväxtmiljö. I den tolkningstraditionen ersattes psykopati ett tag med termen sociopati, för betona samhällets inverkan på personlighetsutvecklingen. Därmed kunde ondskan som psykopatin förknippas med placeras i samhället, och inte i någon enskild människas karaktär." (Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykopati)

Sökningar på Internet ger inga entydiga svar, men många ger också utförliga förklaringar på skillnader på de olika personlighetsstörningarna. Dr. Scott Bonn (professor i sociologi och kriminologi) menar att det visst är skillnader mellan dem. Bl.a. så menar han att orsakerna till dem är (lite förenklat) att sociopati beror på miljön man växer upp i och psykopati har mer genetiska orsaker. läs mer här: https://www.psychologytoday.com/blog/wicked-deeds/201401/how-tell-sociop... 

För att få en utförligare bild av de båda begreppen kan man säkert hitta mycket i denna bok:  Lingh, Sigvard (2010). Psykopater och sociopater: ett spektrum. 1. uppl. Norsborg: Recito (finns på rätt många bibliotek).

En tidigare fråga här på Bibblan ("Vad är det som pågår i en kriminalt sinnessjuk människas huvud") ger en hel litteraturtips som säkert berör ämnena sociopati och psykopati: http://bibblansvarar.se/sv/svar/vad-ar-det-som-pagar-en-krimin

17 november 2016 - 20:19

Kategorier