Skillnaden konstitution och grundlag

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
Vad är skillnaden mellan konstitution och grundlag ???
Svar: 

Såhär skriver nationalencyklopedin på uppslagsordet grundlag:

grundlag, den svenska termen för en lag som ensam eller tillsammans med andra lagar utgör ett lands författning (konstitution).

www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/grundlag (hämtad 2015-12-21)

I riksdagens ordbok kan du läsa mer. T ex definierar den grundlag som "Regler för landets statsskick som står över andra lagar" www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/grundlag (hämtad 2015-12-21) och ordet författning som "Lagar om hur landet ska styras. Även alla bestämmelser samlade." www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/forfattning/ (hämtad 2015-12-21)

21 december 2015 - 12:50