Skriva uppsats om Boston Tea Party med goda referenser.

Besvarad av Magnus Karlsson
Fråga: 
Skriver en längre uppsats om Boston Tea Party, behöver hjälp med att hitta goda referenser om ämnet. Jag går på Gymnasie utbildning och skriver på ett examensarbete. Hoppas på bra svar!
Svar: 

Hej.
Vet inte vilka referenser du redan har men jag ska försöka ge dig några bra att kolla på!

Engelska Wikipedia är en bra källa att använda i det här sammanhanget. http://en.wikipedia.org/wiki/Boston_Tea_Party

Vilka om inte amerikanarna själva och deras museum bör ha bra fakta om händelsen.
http://www.bostonteapartyship.com/

Svenska NE är en säker källa. Gå till ditt lokala bibliotek och fråga om du/ni har tillgång till det.

Vid en sökning på Libris så finns ett antal titlar som du kan kolla upp genom ditt lokala bibliotek. kolla länken nedan.
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=boston+tea+party&f=simp&spell=tru...

Leo Hubermans bok Det amerikanska folkets historia,1973, ger två olika vinklingar på samma händelse vid en snabbläsning av kapitlet.

Det går att hitta mer om själva händelsen men det kommer antagligen att säga samma saker som redan sagts.

Mvh
Magnus

3 april 2013 - 19:26