Söker du annorlunda för dig själv mot för hur du söker för andra?

Besvarad av Åsa Wilén
Fråga: 
Söker du annorlunda för dig själv mot hur du söker för andra? Om ja, vad är skillnaden? Hur ser du din yrkeserfarenhet som bibliotekarie samband med ditt informationsbeteende?
Svar: 

Jag antar att du ställer din fråga utifrån min yrkesroll som bibliotekarie, även beträffande frågan om att söka information.
Faktiskt så söker jag ungefär på samma sätt oavsett om det är en fråga ställd av en besökare eller om det är något jag vill ta reda på för egen del. Internet, lämpliga databaser och böcker. Skillnaden är bara om jag befinner mig på biblioteket eller hemma, eftersom jag inte har tillgång till samma utbud av fysisk litteratur hemma.
Självklart har min yrkeserfarenhet stor betydelse för hur jag går tillväga, hur jag tänker och resonerar men framför allt beträffande källkritik och vad som är en betrodd källa.

1 mars 2017 - 8:58

Kategorier