Söker en samling av partikelverb

Besvarad av Kerstin Våge
Fråga: 
Jag söker efter en bra (sida/bok/film....) som innehåller samling av all partikel verb på svenska, helst med förklaring på arabiska. Tack!
Svar: 

Jag hittar ingen lista som innehåller alla svenska partikelverb, men flera listor med många. På denna sida finns samlat både video om svenska partikelverb, länk till Wikipedias långa lista med partikelverb, länk till video om partikelverb på arabiska med mera.
I boken Svensk grammatik på arabiska av Åke Viberg finns ett avsnitt om partikelverb. Den hittar du här som pdf, men går också att låna på de flesta biblioteken i landet.
En annan lista över partikelverb och deras betydelse, som används på KomVux, hittar du här.

Källor:
Svenska för invandrare (baskunskaper), Partikelverb, http://birjak.weebly.com/partikelverb.html
Komvux, Cecile, Partikelverb, http://www.komvux.cecile.se/utdelat_under_lektionen/grammatik/Partikelverb%20-%20lista.pdf
Viberg, Åke, Svensk grammatik på arabiska, 1989, https://www.arabiska.nu/files/svensk-grammatik-pa-arabiska.pdf

 

9 mars 2017 - 21:55

Kategorier