Ta ett folks magi och stänga in den i ett objekt?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur skulle man bära sig åt för att ta ett folks magi och stänga in den i ett objekt?
Svar: 

Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka din fråga, men föreställningen att olika ting eller föremål kan laddas med magiska krafter har funnits sedan urminnes tider. I den fornnordiska mytologin förekom föremål eller objekt som ofta var smidda av dvärgar, som dels var mycket skickliga hantverkare och dels ansågs ha förmåga att ge magiska funktioner åt sina verk.  Liknande föreställningar går att finna under de flesta tidsepoker och hos de flesta folk. Idag är företeelsen ett populärt och välkänt inslag i t.ex. fantasylitteraturen. Följande länkar ger några olika exempel:

Föremål
http://www.nordisk-mytologi.se/foremal.html
Magiska ting från 1700-talet
http://popularhistoria.se/artiklar/manadens-foremal-magiska-ting-fran-1700-talet
Magi och magiska föremål
http://fantasy.ifokus.se/articles/4d71593ab9cb46222106ab36-magi-och-magiska-foremal-del-1

12 februari 2017 - 22:27

Kategorier