Undervisningsmaterial i livscykelanalys för högstadieelever efterfrågas

Besvarad av Ingrid Ahlbom
Fråga: 
undervisningsmaterial för högstadieelever i livscykelanalys
Svar: 

Några böcker som passar in på din fråga är:

Frank gul. Naturkunskap 1 B, 2. uppl. 2011 Förlag Liber
Visserligen bara en sida: Livscykelanalys för bilbränslen 163

Löfving-Henriksson, Ann
Frank röd : naturkunskap A, 2007, Liber
Livscykelanalys och miljö 94 – 96

Björn Andersson
Att utveckla undervisning i naturvetenskap. Kunskapsbygge med hjälp av ämnesdidaktik.
Studentlitteratur 2011 S. 171-181

I NE hittar du en definition på begreppet livscykelanalys: http://www.ne.se/livscykelanalys

Naturvårdsverket har publicerat en del pdf-material som du säkert kan ha nytta av, hittas via google på sökbegrepp som livscykelanalys Naturvårdsverket

http://www.chemsoc.se/admin/UploadFile.aspx?path=/UserUploadFiles/ArkivS...
Publikation från Kemiåret 2011, kanske för avancerad nivå?, innehåller en Lärarinformation bl a på sid. 20-24

4 juni 2012 - 12:03