Utlänningar på Island

Besvarad av Lena Fahle
Fråga: 
Hur många utlänningar befinner sig på Island? Varifrån kommer de?
Svar: 

Island har inte särskilt stor immigration jämfört med andra nordiska länder. Det är fler som utvandrar från Island än som invandrar.
Men statistik kan vara svårtolkad och man måste förstås jämföra årsvis och även procentuellt då landet har en liten totalbefolkning.
Siffror från 2009:
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/nordic-...

Dessa siffror är från 2011
http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2012/article.2012-12-03...

 

http://www.norden.org/sv/fakta-om-norden/befolkning

Nordic statistics är en webbsida där man kan leta statistik
http://91.208.143.100/pxweb/norden/pxweb/en/Nordic%20Statistics/

Där kan man utläsa att år 2015 invandrade 4.963 personer och man kan också se vilka länder de kom i från.
Största antalet (1.596 personer) kom från Polen.

 

http://91.208.143.100/pxweb/norden/pxweb/en/Nordic%20Statistics/Nordic%2...

På Islandsbloggen kan man också läsa om invandring på Island, men man bör förstås kolla upp källorna.

http://www.islandsbloggen.com/2016/10/en-av-tio-invanare-pa-island-ar.html

Där hänvisas till en annan statistikkälla http://www.statice.is/

 

28 februari 2017 - 16:29