Vad är ADB?

Fråga: 
Hej, Jag har läst äldre texter ur DIKs facktidning och där nämns ADB, mer exakt vad är det? Vad är en ADB-bibliotekarie?
Svar: 

ADB står för Automatisk Databehandling. Uttrycket användes när datorerna var nya på biblioteken. Så man kan säga att en ADB-bibliotekarie var en bibliotekarie som jobbade med/hade ansvar för datorerna på biblioteket. Idag säger vi oftast IT- eller systembibliotekarier.
Det finns en bok från 1986 som heter "ADB på bibliotek" skriven av Ingrid Chambert och Göran Skogmar.
Här är en länk till en text som berättar hur det gick till när folkbiblioteken i Lund började använda IT:
http://www.kulturportallund.se/index.php?option=com_content&view=article...

2 mars 2017 - 20:35

Kategorier