Vad är ett medium? Inom NO och ljud.

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad är ett medium? Inom NO och ljud.
Svar: 

Ett medium är en materia/vätska/gas som leder eller bär med sig exempelvis kemikalier, ljud, värme eller kyla.

Du kan läsa om det här:
Nationalencyklopedin, ljud. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/ljud (hämtad 2016-12-21)
Wikipedia, Ljud. https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljud (hämtad 2016-12-21)
Wikipedia, Medium. https://sv.wikipedia.org/wiki/Medium (hämtad 2016-12-21)

och vi på bibblan svarar har tidigare svarat på liknande frågor som till exempel: http://bibblansvarar.se/sv/svar/hur-sprids-ljud-i-fasta-amnen

20 december 2016 - 10:44