Vad är det för skillnad på genushistoria och kvinnohistoria enligt Yvonne Hirdmans definitioner?

Besvarad av Lina Allard
Fråga: 
Vad är ''genushistoria'' såsom Yvonne Hirdman definierar den och hur skiljer den sig från det hon kallar "kvinnohistoria"?
Svar: 

Hej!

I boken "Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar" skriver Hirdman att kvinnohistorian genomgått flera skeden. Från att i början ha varit helt osynlig gick den till att bli en "och-historia", d.v.s. att man till den klassiska historieskrivningen lade till kvinnor som grupp. Kvinnohistorian blev härmed "tilläggets historia". När man sedan började problematisera historieskrivningen och kvinnans underordning, började man använda begreppet genushistoria. Genushsitoria innebär således, kortfattat, att man ställer varför-frågor såsom exempelvis: Varför var kvinnor på andra plats i samhället eller varför har den sociala ordningen upprätthållits? Genom att använda genus som ett analysredskap kan man studera hur män och kvinnor skildras samt varför de skildras som de gör. (s. 9ff)

Mer om detta hittar du i ovan nämnda titel:
Hirdman, Yvonne: Kvinnohistoria – Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar. Sveriges Utbildningsradio, Oskarshamn 1992.

Hälsningar
Lina Allard, Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik

16 december 2012 - 16:20