Vad är orsakerna till den ojämna befolkningsfördelningen?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vad är orsakerna till och vad blir konsekvenserna av den ojämna brfolkningfördelningen på jorden ?
Svar: 

Ungefär 90% av världens befolkning bor på 20% av landytan och orsaken till att vi ”tränger ihop” oss  handlar främst om att det är lättare att försörja sig i vissa områden. I andra områden kan det vara närmast omöjligt p g a klimat- och naturförhållanden som is eller öknar, bergskedjor etc.  Läs mer i följande texter:

Befolkningsfördelning
http://www.capensis.se/GeoGrund/Geografi%207-9%20Kapitlet%20befolkning.pdf
Befolkning och boplatser
https://www.schoolido.se/a/befolkning-och-resurser/befolkning-och-boplatser
Befolkningsfördelning och vad får oss att bo där vi gör?
http://www.so-rummet.se/content/befolkningsfordelning-och-vad-far-oss-att-bo-dar-vi-gor
Fattigdom och överbefolkning
http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/fattigdom-och-overbefolkning

15 mars 2017 - 13:55