Vad är slang?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad är slang?
Svar: 

En del av din fråga finns besvarad i ett tidigare svar här Bibblan svarar:Varför används slang?

Bland annat står det så här i Nationalencyklopedin: "slang är en variant av ett språk som används bara i vissa sammanhang, till exempel bland ungdomar. Slangen har ofta alldeles egna ord och används mest när man pratar, inte så ofta när man skriver. Vilka ord man använder ändrar sig snabbt från generation till generation.Många slangord är kortformer som impa och deppa. De kommer av imponera respektive vara deprimerad. Andra slangord är ordförvrängningar som firre och flarra. De kommer av fisk respektive flaska."

Hela artikeln hittar du här: artikel om slang på NE.se

Du kan även hitta en artikel om slang på hemsidan för Svenska litteratursällskapet i Finland: Slang - vad är det?

19 november 2014 - 14:10

Kategorier