Vad är typiskt svenskt?

Besvarad av Marta Ondrus
Fråga: 
Vad är typiskt svenskt?
Svar: 

För att få svar på din fråga kan du till exempel läsa boken Typiskt svenskt! av Anders Westerberg eller någon annan bok från samma hyllavdelning (antropologi), se Eric Gandinis filmdokumentär The Swedish theory of love där han hänvisar till olika internationella kulturella undersökningar, gå in på Geert Hofstedes hemsida där han forskar om arbetslivsvärderingar utifrån kultur, eller Hans Roslings gapminder.org, eller lyssna på podden om svenskhet med Kattis Ahlström via soundcloud.com/swedishness

25 januari 2017 - 19:52