Vad betyder aktierekar?

Besvarad av Sebastian Tarazona
Fråga: 
Vad betyder aktierekar egentligen? Står rekar för rekommendationer eller rekognoseringar? I stil med rekat brev alternativt att reka i naturen. Eftersom man både rekommenderar och dissar aktier i aktierekar så har jag börjat undra.
Svar: 

Hej!

Vi har frågat Lars Östlund, VD, chefredaktör och ansvarig utgivare av Direkt.se, som producerar "Dagens nya Aktierekar" och han kan bekräfta att det handlar om rekommendationer och inte rekognoseringar. I de expertbaserade rekommendationerna avråder de också från köp av vissa aktier.
 

20 februari 2017 - 18:19