Vad har Västerås stadsbibliotek för organisations-/institutionstillhörighet?

Besvarad av Lena Grönlund
Fråga: 
Vad har Västerås stadsbibliotek för organisations-/institutionstillhörighet?
Svar: 

Västerås stadsbibliotek tillhör i första hand Västerås stad/Västerås kommun Kultur och Fritid: http://www.vasteras.se/kulturfritid/Sidor/kulturochfritid.aspx

Direkt underavdelning till Västerås stad är sedan ProAros kultur, Fritid och Förebyggande.

Läs mer om ProAroshär:

http://www.vasteras.se/politikdemokrati/stadensorganisation/forvaltninga...

17 januari 2012 - 11:12