Myndigheten som bevakar andra myndigheter?

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
Vad heter myndigheten som bevakar andra myndigheter?
Svar: 

Hej!
En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. Till sin hjälp har riksdagen en rad redskap t ex riksrevisionen som granskar den verksamhet som bedrivs av staten. Granskningen syftar främst till att statens tillgångar ska utnyttjas effektivt.
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Kont...

Ett annat redskap är JO (Justitieombudsmännen) som är en myndighet under riksdagen och en del av riksdagens kontrollmakt. JO finns till för att skydda varje människas rätt att bli behandlad enligt lagen av myndigheterna. Att bli rätt behandlad av myndigheterna tillhör de grundläggande fri- och rättigheterna som är inskrivna i Sveriges grundlag.
Klagomålen ska gälla: Statliga myndigheter (även domstolar), kommunala myndigheter, tjänstemän vid statliga och kommunala myndigheter och andra institutioner som fungerar som myndigheter.
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Kont...

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar
Anita Höglund
Bibliotek Botkyrka

19 december 2012 - 17:30