Vad importerar Brasilien och Argentina?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vad importerar Brasilien och Argentina för varor?
Svar: 

Både Argentina och Brasilien är framför allt stora exportländer och enligt databasen Landguiden består importen främst av olika förädlade produkter.

World factbook ger lite utförligare information och nämner för Argentinas del:
machinery, motor vehicles, petroleum and natural gas, organic chemicals, plastics
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ar.html och för Brasilien:
machinery, electrical and transport equipment, chemical products, oil, automotive parts, electronics
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html

1 mars 2017 - 19:03

Kategorier