Vad innebar parallellskolesystemet?

Fråga: 
Vad innebar parallellskolesystemet 1800-talet ?
Svar: 

Enligt Nationalencyklopedin innebär parallellskolesystemet en ”organisationsform för skolväsendet där elever på samma åldersnivå undervisas i skilda skoltyper, vanligen under skilda huvudmän, t.ex. realskola, yrkesskola och obligatorisk skolas högstadium.”
Källa:
Nationalencyklopedin, parallellskolesystem. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/parallellskolesystem (hämtad 2016-09-26)
Och så här står det på Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parallellskola

25 september 2016 - 22:10

Kategorier