Vad menar Yvonne Hirdman?

Besvarad av Anna-Stina Takala
Fråga: 
Vad menar Yvonne Hirdman med ''och historia'' (andra beteckningar för samma sak som hon använder är parallellhistoria'' eller '' tilläggshistoria'')? Ge exempel
Svar: 

Jag har hittat några källor på nätet som kan besvara din fråga, t ex denna uppsats från Malmö högskola, som går igenom Yvonne Hirdmans teorier: Genusmedvetenhet hos läroboksförfattare i ämnet historia: från Lgr 80 till Lpo 94 av Clara Göransson. http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/12065/exarbete.pdf?sequence=2

"Och-historia" beskrivs såhär:
"Den allmänna startpunkten för kvinnohistoria som ämnesområde anses dock vara 1970-talet. Vad man nu gjorde var att man försökte komplettera historian med de kvinnor som tidigare hade glömts bort. Kvinnor hade tidigare varit osynliga, eller katastrofförklarade, och "och-historian" skulle råda bot på detta. Man försökte lägga till dessa kvinnor till den historia som redan hade skrivits (det vill säga klassisk historia). Hirdman kallar detta sätt att arbeta på för "och-historia" och förklarar detta som att man "ville forska och skriva om t.ex. kvinnor "och" den franska revolutionen, kvinnor "och den franska revolutionen"" och så vidare."
Göransson, s. 7.

Läs gärna vidare i uppsatsen. Lycka till!

16 december 2012 - 19:07