Varför är guld så extra högt värderat nuförtiden?

Besvarad av Irene Petersson
Fråga: 
Varför är guld så extra högt värderat nuförtiden?
Svar: 

På ravarumarknaden.se kan man läsa dessa anledningar till högt guldpris:
1) Svajig återhämtning i ekonomin, vilket ger fortsatt låga räntor. Guld är då en alternativ investering som ser lockande ut.

2) Grekland och andra perifera EMU-länder, till exempel Portugal, fortsätter att tampas med konkurrenskraftsproblem så länge de är kvar i valutaunionen. Oron för att eurozonen ska brytas upp kommer därför att finnas kvar.

3) Världens centralbanker visar fortsatt stort intresse för guld och har de senaste åren gått från att vara säljare till att bli nettoköpare. De senaste månaderna har bland annat centralbankerna i Mexico, Thailand och Ryssland köpt stora mängder guld.

4) Efterfrågan från kinesiska hushåll fortsätter att öka.

Fler orsaker hittar du på sidan http://www.norsksvenskguld.se/nsg/investera/guldets-historia

14 mars 2012 - 17:27

Kategorier