Varför är Jesus känd?

Besvarad av Susanna Gillber...
Fråga: 
Varför är Jesus känd?
Svar: 

Jesus är känd därför att hans livsgärning ligger till grund för den religion som vi idag kallar Kristendomen. Religionen bygger dels på judendomen (gamla testamentet i bibeln) och dels på Jesu liv och tankar.
Eftersom mer än 2, 4 miljarder människor i världen bekänner sig till kristendomen, så är han fortfarande känd.

Vill du veta mer kan du läsa här:
www.so-rummet.se/kategorier/religion/kristendomen

Eller i en bok:
Knud Erik Larsen: Kristendom (2002)

 

15 februari 2017 - 13:21

Kategorier