Varför äter människor kött och dricker mjölk?

Besvarad av Peter Borgedahl
Fråga: 
Varför äter människor kött och mjölk? Begriper de inte att djur plågas i kött- och mjölkindustrin? Förstår de inte att jorden kommer att gå under snabbare p.g.a. kött- och mjölkindustrin?
Svar: 

För det första tycker inte alla som äter kött och att det är fel att döda och äta djur. Tycker man inte det finns det inget etiskt problem med att äta kött. Många inser också att kött- och mjölkindustrin bidrar till jordens undergång som du kallar det, men anser kanske att andra åtgärder är lättare uppoffringar på det rent personliga planet: t.ex att åka mindre bil eller att välja tåg istället för flyg.

Men det finns också personer som anser att det är etiskt fel att döda och djur, men ändå äter kött, eller som tycker att det är viktigast att vi på ett personlig plan drar ner på utsläppen genom att inte bidra till kött- och djurindustrin, men ändå gör detta. Varför begår dessa personer handlingar i strid med sin moraliska uppfattning? Det här är en fråga för psykologin, och några troliga psykologiska förklaringar jag har hittat är:

- Vi tenderar att fokusera på resultat på ett sätt som gör att ändamålet helgar medlen. I vårt fall kan det vara att säga att man inte får i sig tillräckligt med protein av en vegetarisk kost, eller att man inte har råd att köpa ersättningsprodukter för mjölk. 

- Vi börjar använda förskönande omskrivningar av språket. Här kan man ju i vårt fall se att både språk, utseende och marknadsförning av köttprodukter sällan för tankarna till det konkreta djuret, vilket gör att vi inte behöver konfronteras med tanken av att äta djur på samma sätt. 

- Vi jämför med andra personer för att ställa oss själva i bättre dager. Till exempel: "Jag äter i alla fall bara svenskt kött". "Vi har vegetarisk måndag hemma" och så vidare. 

- Ansvarsspridning, eller grupptryck. Det vill säga något man gör för att alla andra gör det, eller av tradition. 

- Kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans är obehaget av att hysa två motstridiga åsikter. Det är en av den starkaste psykologiska drivkraften för mänskligt  beteende. Den här obehagskänslan innebär att när vi gör något vi anser är fel, rättfärdigar eller ignorerar vi ofta den handlingen i efterhand, för att slippa känna den dissonansen. 

Läs vidare:
https://www.psychologytoday.com/blog/cutting-edge-leadership/201411/the-... http://www.huffingtonpost.com/dr-travis-bradberry/14-psychological-force...

9 september 2016 - 12:53