Svälten i Norrbotten 1867-68

Besvarad av Tove Hjort
Fråga: 
Varför blev det svält i Norrbotten under 1867-68?
Svar: 

Svälten i Norrbotten åren 1867-1868 berodde på missväxt. I Bland pigor, utvandrare och vanliga dödliga i 1800-talets Sverige : Ett arbets- och inspirationsmaterial för gymnasieskolan som Umeå Universitet har tagit fram kan man läsa:
"I ett samhälle där de flesta levde på vad jorden gav, kunde en tidig frost eller en utebliven skörd äventyra människors försörjning för en lång tid framåt. Särskilt allvarlig blev situationen om skörden slog fel under en längre period. I sådana fall kunde missväxten få långvariga och djupgående konsekvenser inte bara för den enskilde, utan för hela samhället. En sådan missväxt inträffade under senare delen av 1860-talet i stora delar av Sverige. Särskilt allvarlig var situationen i de norra delarna av landet där åren 1867–1868 har kommit att benämnas ”de stora nödåren”. Många led svårt av brist på mat och inte sällan följde sjukdom, fattigdom och i somliga fall även död, i missväxtens spår. "

 

24 mars 2015 - 11:03

Kategorier