Varför bosatte sig de första människorna i städer?

Besvarad av Malin Gillberg
Fråga: 
Varför bosatte sig de första människorna i städer?
Svar: 

När människor flyttar ihop i städer kallas detta för urbanisering. Så här står det i Nationalencyklopedien om urbanisering:
"urbaniseʹring (av latin urbaʹnus ’som hör till staden’, ’stads-’, av urbs ’stad’), ökande stadsboende, en process som definitionsmässigt varierar mellan länder och världsdelar (...)Förutsättningarna för en omfattande urbanisering är att det finns tekniska resurser att få fram vatten och möjlighet att föra samman ett över stora ytor producerat överskott av livsmedel. (...) 
Inom ekonomisk geografi ansågs urbanisering förr vara ett ensidigt resultat av ekonomiska processer inom näringslivet; människor flyttade till arbetstillfällena. Numera betonar man ett ömsesidigt beroende mellan stadsbefolkningens bosättning och näringslivets utveckling; nya arbeten inom industri- och tjänsteproduktion lokaliseras i dag till städerna därför att de människor som kan utföra dem finns där. (...) 
Sådana processer som förknippas med utvecklingen av en civilisation ägde först rum i Mesopotamien för 5 000–6 000 år sedan, och därefter i Egypten, Indusdalen, Kina och Mellanamerika under de följande tre årtusendena. Till de främsta förutsättningarna för denna primära urbanisering räknas jordbruk med möjlighet till överskottsproduktion, vilket i sin tur förutsätter ett ekologiskt gynnsamt läge, samt en komplex samhällsorganisation med väl utvecklade maktstrukturer. Uppkomsten och växten av senare tiders städer – i antikens Grekland och Rom samt i medeltidens och renässansens Europa – anses vanligen bero till övervägande del på inflytande utifrån, i form av militär eller kommersiell expansion, och benämns sekundär urbanisering.Med industrialiseringen och den europeiska kolonialismen blev urbaniseringen ett världsomspännande fenomen, och efter andra världskriget har den blivit den mest påtagliga typen av social förändringsprocess i tredje världen. Genom invandringen från landsbygden till städerna vidgas individens nätverk av sociala relationer, vilka ofta blir mera sporadiska och i det långa loppet mindre beroende av släkt och familj. 

 

 

6 november 2014 - 11:26

Kategorier