Varför bröt 1:a världskriget ut?

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Varför bröt första världs kriget ut? Vilka var orsakerna? Och kan du förklara följande ord i din beskrivning varför första världs kriget bröt ut...? "Allianser/maktblock", "kapprustning", "nationalism", "svag demokrati", "imperialism"
Svar: 

Hej!

Tack för att Du vänder Dig till "Bibblan svarar"!

Det råder ju inget tvivel om att Din fråga är en skoluppgift, så jag är lite ambivalent till den. Å ena sidan så skall ju inte någon annan än Du göra Dina läxor och svaren står med största sannolikhet i Dina läroböcker. Å andra sidan är det en viktig fråga med många av begreppen som är centrala i historia och staskunskap. Dessutom är ämnet så intressant och spännande att jag inte kan avhålla mig från att svara! :)

Du får ett kortare sammanfattande svar med de olika begreppen inlindade, som Du sedan själv får utveckla med hjälp av andra källor.

Det första världskriget bröt ut p.g.a. och började som, en konflikt mellan Österrike-Ungern och Serbien. Efter skotten i Sarajevo (Som utfördes av en serbisk nationalist), fick Serbien ett ultimatum av Österrike-Ungern. En av punkterna i detta utlimatum gick ut på att kriminalpoliser m.m. från Österrike-Ungern skulle få söka igenom serbiskt territorium. Serbien vägrade och Österrike-Ungern förklarade Serbien krig. Vid den här tiden, var demokratin i Europa ganska svagt utvecklad. Ett flertal stridande stater såsom Ryssland, Österrike-Ungern och Tyskland, styrdes av vad som var att betrakta som enväldiga monarker. En idéströmning som fick ett uppsving under denna period, var nationalismen som hyllar den egna nationen med dess kultur och historia med nationalstaten som dess främsta politiska enhet. (I detta fallet var förmodligen tanken på ett Storserbien ett mål för de serbiska nationalisterna, på bekostnad av Österrike-Ungerns territorium. ) Många av de krigförande ländernas monarker, som den ryske tsaren och den tyska kejsaren, förkroppsligade sina respektiva länder och stod som en enande symbol för dessa. När sedan t.ex. Dubbelmonarkin Österrike-Ungern upplöstes efter kriget, bildades nya och nygamla nationalstater som Tjeckien och Bosnien och demokratin började spira i Europa.

Österrike-Ungern var i allians med bl.a. Tyskland, Osmanska riket och Bulgarien. Dessa länder kallades Centralmakterna. Eftersom en av medlemmarna förklarade Serbien krig gjorde snart de andra det också. Men mot denna politiska allians stod Ententen som utgjordes av  Storbritannien, Frankrike och Ryssland och med dessa länder allierade stater som t.ex.  Serbien. Dessa Entente-länder förklarade krig mot Centralmakterna eftersom de hade förklarat krig mot just Serbien.  Snart mobiliserade de flesta länder i Europa. 

De viktigaste anledningarna till att dessa politiska grupperingar bildades var dels att hålla fred inom respektive allians och samarbeta samt bistå varandra militärt i händelse av en konflikt och dels att dela upp världen mellan sig och sätta gränser för varandras imperiebyggande. Vi den här tiden var ju större delen av världen i händerna på Västerlandet, vars imperialism det andra världskriget satte stopp för, men som fortsattes av Sovjetunionen. Men det är en helt annan historia. :)  Storbritannien var en ledande sjömakt och man ville, tillsammans med Entente-kollegorna , vara en motvikt mot den tyska högsjöflottan. T e.x. Om ett land byggde 10 stora båtar, byggde ett annnat land 15 ännu större. Det var alltså en militär kapprustning mellan den båda politiska maktblocken.

Lycka till med skolarbetet!

11 september 2013 - 19:27