Varför har girafferna blå tunga?

Besvarad av Magnus Lind
Fråga: 
varför har girafferna blå tunga
Svar: 

Man tror att den svart-blå tungan har sin färg för att skydda mott solen. Giraffen sträcker ut sin tunga flera decimeter när den äter och skulle annars bli skadad av solen.
Källa:
Hemsida: Giraffe. Conservation Foundation. Faq. How long is a giraffe's tongue? What colour is it?http://www.giraffeconservation.org/giraffe_facts.php?pgid=12

12 mars 2016 - 12:47